Библиотека

Діни білім беруді дамыту тұжырымдамасы – еліміздің рухани өркендеуіне жасалған маңызды қадам

Таяуда Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы 2020 жылға дейінгі діни білім беруді дамыту тұжырымдамасын қабылдады. Халықтың діни сауаттандыру үдерісін бағдарлаушы бұл құжат – ҚМДБ құзырындағы діни білім берудің мазмұнын, жүйесін, құрылымын және саясатын дамыту жөніндегі ұзақ мерзімге арналған бағдарламасы болып табылады.

2015-12-07
Подробнее

Діни білім берудің заманауи тетіктері

Күні кеше ҚМДБ-ның 2020 жылға дейінгі діни білімді дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Тұжырымдамада еліміздегі діни білім беру ісі жан-жақты қарастырылған. Алдағы бес жылда еліміздегі мешіттерде сауат ашу курстары, қарилар дайындау орталықтары, медреселерде арнайы орта білім беру, жоғары білім алу, магистратура, докторантура т.б діни білім берудің кешенді жүйесі іске қосылмақ.

2015-12-07
Подробнее

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ДУМК К РЕЛИГИОЗНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

24 ноября 2015 года в рамках прошедшей в Алматы республиканской научно-практической конференции «Целостность религиозного образования – гарант религиозной стабильности» принята Концепция развития религиозного образования до 2020 года Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

2015-12-07
Подробнее

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Общеизвестно, что в развитии истории цивилизаций религия всегда выступала одним из важнейших факторов в жизнедеятельности человека и общества.

В современный период религия также продолжает играть доминирующую роль в формировании духовной культуры и нравственных ценностей большинства населения планеты.

2015-12-07
Подробнее

ДІНИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ ЖАҢАША БАҒЫТ АЛДЫ

Білім - қоғамды әлеуметтік, мәдени-ғылыми дамуды қамтамасыз ететін ғажайып құбылыс, адам үшін де, қоғам үшін де ең жоғары құндылық болып табылады. Оның ең негізгі қызметі - адамның менталитетін, адамгершілігін, шығармашылық қабілетін қалыптастыру, білімін дамыту. Өйткені қай мемлекеттің де негізгі тірегі білімді де білікті, иманды да парасатты, іскер де, белсенді адамдар.

2015-12-07
Подробнее

Діни білім дамуының жаңа кезеңі басталды

− Айнұр Әбдірәсілқызы, күні кеше Алматы қаласында өткен дін дүниесінің дүбірлі шарасы – «Діни білім тұтастығы – діни тұрақтылық кепілі» атты республикалық тәжірибелік конференцияға қатысып қайттыңыз. Бұл шараның Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 2020 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасының қабылдануына орайластырылғаны баршаға мәлім. Шара несімен ерекшеленді?

2015-12-07
Подробнее

Ғылымға көңіл бөлу - Ол дамудың кепілі

Бұл хабарды естіп бөрігімізді аспанға аттық. Дін саласында еңбектеніп, тер төгіп жүрген бірқатар азаматтардың көптен күткен мақсаттары да орындалған секілді. Себебі "Дін" деген сөз "Білім, ғылым" деген сөздің синонимі іспеттес.

2015-12-07
Подробнее

ДІНИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢА САПАЛЫҚ ДЕҢГЕЙГЕ КӨТЕРЕДІ

Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 2020 жылға дейінгі діни білім беруді дамыту тұжырымдамасын қабылдауы стратегиялық тұрғыдан маңызды қадам болып табылады. Діни білім беру – жалпы білім беру жүйесінің ажырамас бір бөлшегі. Діни білім беру саласының өзектілігі ешбір заманда кеміген емес. Ислам дінінің дамуына, әлемдік дінге айналуына, өркендеуіне мұсылмандардың білімге құштарлығы, білімге жақындығы да әсер етті. Медреселер исламдық ғұламаларды әзірлеп шығаратын негізгі орын болды. Міне, дәл осы исламдық медреселерде біліммен сусындаған ғалымдар дінде де, дүниелік ғылымдарда да ірі-ірі жетістіктерге жеткен.

2015-12-07
Подробнее

ТЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАҒА ТҰШЫМДЫ ОЙ

Ертеңін ойлаған елдің белі қашан да бекем келеді. Әуелі «Осы тұжырымдама не үшін қажет болды һәм оның маңыздылығы неде?» дегенге келейік. Бұл сауалға әуелі «Сол тұжырымдама болмаса, не болар еді?» деген сауалмен жауап беруге болады. Иә, Діни басқарма несімен ерекшеленбек, нендей іс-әрекеттерімен халыққа жол ашпақ? Әрине, ең әуелі білімділігімен, ілімділігімен, соған қатысты бағдарламасымен, жүйесімен, нақты басқан қадамдарымен көрінбек.

2015-12-07
Подробнее

Новый этап институционализации исламского образования

Исторически сложилось так, что говоря о религиозных традициях жителей Центральной Азии, в частности казахского этноса, подразумевается ислам суннитского направления. Издревле жители региона – мусульмане суннитского вероисповедания ханафитского толка. Исламская религия нашла свое место в сердцах людей разных эпох и времен, не только арабы, турки и египтяне, но и многие другие народы приняли ислам, превратив его в традиционный образ жизни и внесли свою лепту в его развитие и процветание. И сегодня ислам является неразрывной частью духовного наследия казахского народа. Возрождение духовно-религиозных основ общества, культуры ислама, аккумулировавшей тысячелетний опыт нравственного становления казахского этноса, явилось важным шагом на пути самоопределения, обретения исторической памяти, культурно-исторического единства.

2015-12-04
Подробнее